XenMobile

Notas para terceiros

Esta versão do XenMobile pode incluir software de terceiros licenciado sob os termos definidos nos seguintes documentos:

Avisos de terceiros do XenMobile

Notas para terceiros